I translate

50
ETH, USDT, USDC
+19

Переклад — це процес передачі змісту тексту з однієї мови на іншу. Це вимагає розуміння не тільки мови, а й культури і контексту, у якому використовується текст.

50
ETH, USDT, USDC
+19

You might also like

Show more
50
ETH, USDT, USDC
+19